Tiszta levegőt a panel-épületek lakásaiba!

Szellőzőkürtők tisztítása és fertőtlenítése

Jogilag védett eljárás
Szabadalmas:

Termoment-Intellect Kft.
3525 Miskolc, Tárkányi u. 15., Tel.: 36/46/500 248 ,

36/30 925 6693; 36/30 326 0291
e-mail: termoment @t-online.hu


A  eljárás piacvezető a panelépületek szellőző berendezéseinek tisztításánál Közép-Európában
Az eljárás hasznosítási jogát  magyarok mellett szlovák, cseh, lengyel és román cégek is megvásárolták.
A eljárás megfelel az OTSZ-ben foglalt követelményeknek.
A Termoment -Intellect Kft. az eljárást folyamatosan fejlesztve létrehozta az ún. Módosított  eljárást, amelynek alkalmazhatósága kiterjed az egyes különleges szerkezeti kivitelű /falazott, vagy cső a csőben  rendszerű/ panelépületi szellőzők  esetében való alkalmazhatóságra is.

A Módosított  eljárás a Magyarországon található ún. panelépületek bármelyikénél alkalmas a gyűjtőszellőző vezetékek tökéletes tisztítására.

Sérülékeny, bizonytalan működésű a jelenlegi lakásszellőztető rendszer
A Magyarországon létesített, mintegy 540.000 paneles lakáshoz közel 200.000 ún. gyűjtőszellőző vezeték tartozik.
A gyűjtőszellőző vezetékek, mint ventilátoros, vagy gravitációs rendszerek összeköttetést hoznak létre a csatolt lakások légterei között. A rendszer meghibásodása, szabálytalan átalakítása, vagy különleges időjárási viszonyok esetén rendellenesen, rendszeres vissza- és átáramlások jönnek létre a lakások légterei között.
Nagyon elterjedt, hogy a rossz működést észlelve, a lakók kisebb átalakításokat hajtanak végre, pl. helyi ventilátorokat, vagy páraelszívót kötnek be a rendszerbe, ami annak működését tovább rontja.
Hasonló hatású lehet a fokozott légzárású nyílászárók alkalmazása, illetve az épületszigetelés, amennyiben nem gondoskodnak friss levegő utánpótlásáról.

 

Káros élettani hatások

A paneles lakóépületekben található gyűjtőszellőző vezetékek túlnyomó többsége rendszeres tisztítás és karbantartás nélkül üzemel. A vezetékekben  szennyeződés halmozódik fel, amely aktív felületén különböző káros vegyi anyagokat adszorbeál, rossz szagokat áraszt, táptalajként szolgál különböző biológiai anyagok számára (csírák, baktériumok).
A tapadékok kémiai és biológiai vizsgálatok alapján veszélyes hulladéknak, sőt mérgezőnek minősülnek.
Az esetenként visszaáramló levegő mérgező anyagok gőzeit, csírákat, baktériumokat, szélső esetben porokat tartalmaz, ezért a lakások levegőjét súlyosan szennyezi.

Tűzveszély, biztonsági problémák

A gyűjtőszellőző vezetékekben található szennyező anyag éghető. A lakásban keletkező bármilyen okú tűz esetén a láng, illetve füstgázok a szellőzőrendszerbe bejutva a szennyeződést meggyújthatják.
A kéményként is működő vezetékben a tűz a többi érintett lakásra, akár észrevétlenül is átterjedhet.
Különösen veszélyesek a konyhákhoz tartozó, zsírokkal, olajokkal szennyezett szellőzővezetékek, miután a jól éghető szennyeződés gyújtózsinórként is működhet. A rendszerekben többnyire nincs tűz terjedését gátló szerelvény.
Ahol a konyhában nyílt égésterű gázkészülék működik /gázos konyhák/, ott gázbiztonsági célokat is szolgál a szellőző berendezés jó működése /gázszivárgás esetén ugyanis létrejöhet robbanó elegy, vagy egyébként üzem közben a lakásban feldúsulnak káros égéstermékek pl. CO, NOx stb.).

Megoldás

A széles körben alkalmazható, olcsó tisztító és fertőtlenítő Módosított  eljárás képes a gyűjtőszellőző vezetékek

  • gyors és hatékony tisztításra a tető felől  /a lakásokba nem kell bemenni/
  • az eltávolított szennyeződés tökéletes leválasztására és a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartására,
  • a tisztított vezeték fertőtlenítésére és illatosítására,
  • a gyűjtőszellőző vezeték állapotának felmérésére, a tisztítás eredményességének bizonyítására videotechnikai eszközökkel.

Referenciák

A  eljárással az elmúlt 6 évben mintegy 150.000 lakás gyűjtőszellőző vezetékeinek tisztítását és fertőtlenítését végezték el Magyarországon és Közép-Európában.

A Termoment-Intellect Kft. vállalkozik a szellőző berendezések tisztítására, javítására, felújítására, korszerűsítésére, beszabályozására és tűzvédelmi eszközök felszerelésére.